“คำพ่อสอน”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

boss

นายแพทย์กิตต์กวี  โพธิ์โน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

boss2

นายปรีชา งามสำโรง

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

%e0%b8%a8%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%a3

นางสาวศศิธร  สายชาลี

รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%87

นายเกรียงศักดิ์  เชื่อมงาม

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าวประชาสัมพันธ์

gc

นโยบายการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital

ตามที่โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ซึ่งเป็นสถานบริการที่ดูแลสุขภาพของประชาชน การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนั้น โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ จึงขอประกาศนโยบายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital จากกรมอนามัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน ต่อไป

worldmentalhealthday

วันสุขภาพจิตโลก WorldMentalHealthDay

วันสุขภาพจิตโลก WorldMentalHealthDay                สหพันธ์สุขภาพจิตโลก (The World Federation Mental Health : WFMH ) ได้กำหนดให้วันที่ 10 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันสุขภาพจิตโลก (World Mental Health Day: WMHDAY) นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา เพื่อให้ประชากรทั่วโลกได้เห็นความสำคัญของสุขภาพจิตและการลงทุนเพื่อการป้องกันและบำบัดรักษาผู้ที่เจ็บป่วยทางจิตใจ การปฐมพยาบาลด้านสุขภาพจิต มือที่อยู่ใกล้กำลังใจที่ใกล้ตัว สุขภาพจิตดี…เริ่มต้นที่ตัวเรา มีปัญหาสุขภาพจิต โทร สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยความปรารถนาดีจาก กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%9e%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%ad

เมื่อคุณพบเห็นคนที่มีอาการโรคจิต คุณสามารถช่วยเขาได้

เมื่อคุณพบเห็นคนที่มีอาการโรคจิต  คุณสามารถช่วยเขาได้ เริ่มจาก… > ประเมินความเสี่ยง > รับฟังอย่างตั้งใจ > ให้การช่วยเหลือเท่าที่ทำได้ > โทรขอความช่วยเหลือ เพราะเขา คือคนที่ควรได้รับความช่วยเหลือ และได้รับการรักษา เขาจะได้หาย และกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ มีปัญหาสุขภาพจิต โทร สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยความปรารถนาดีจาก กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประมวลภาพกิจกรรม

dsc_0141

เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ พร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาลเข้าร่วมงานพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

dsc_0531

ลงพื้นที่ออกเยี่ยมให้กำลังใจ

นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ พร้อมด้วยนางสาวศศิธร สายชาลี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ฝ่ายการพยาบาลและคณะบุคลากรลงพื้นที่ออกเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านนาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม กรณีเกิดเหตุไฟไหม้อาคารเรียนหมดทั้งหลัง

dsc_0252

พิธีเปิด “อาคารเด็กดี”

นายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด “อาคารเด็กดี” ณ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นครพนม โดยมี นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมบุคลากรให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ นายแพทย์จรัล จันทมัตตุการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม นายวิรพ จันทฤทธิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม ร่วมเป็นเกียรติ

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
   

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

>>แบบฟอร์มขอใช้บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
>>แบบฟอร์มส่งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
>>แบบฟอร์มการขอสิทธิ์เข้าใช้งาน DataBank ของโรงพยาบาล
>>แบบฟอร์มคำขอข้อมูลข่าวสาร
>>แบบฟอร์มขอพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือสารสนเทศ
>>แบบฟอร์มขอจัดทำสื่อนำเสนอ
>>แบบฟอร์มขอการมี UserName และ Password ของโรงพยาบาล
>>แบบฟอร์มขอจัดซื้อ(พัสดุ)
>>แบบฟอร์มขอจัดจ้าง(พัสดุ)
>>แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง
>>ใบส่งงานซ่อมและบำรุงรักษา
>>แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
>>แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
>>แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท
>>แบบฟอร์มใบขอยกเลิกวันลา
>>แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองการทำงาน
>>แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน

บริการด้วยใจ

ผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2556
30177
ผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2557
29201
ผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2558
29186
ผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2559
33023

สื่อสารสดใส

ความผูกพันในองค์กร ปีงบประมาณ 2559
81%
ความพึงพอใจของผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2559
89%
ความพึงพอใจของผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2559
89%
ความพึงพอใจของเครือข่าย ปีงบประมาณ 2559
98%

สร้างสรรค์ พัฒนา

DEPARTMENT OF MENTAL HEALTH.

logodmh

โรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ตราสัญลักษณ์

jvnkpโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

210 หมู่ 11 ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม 48000

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ

8003

ได้รับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

Online Now

powered by WassUp

โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ 210 หมู่ 11 ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
042-539000 Fax 042-539001