boss

นายแพทย์กิตต์กวี  โพธิ์โน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

boss2

นายปรีชา งามสำโรง

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

%e0%b8%a8%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%a3

นางสาวศศิธร  สายชาลี

รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%87

นายเกรียงศักดิ์  เชื่อมงาม

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าวประชาสัมพันธ์

worldmentalhealthday

วันสุขภาพจิตโลก WorldMentalHealthDay

วันสุขภาพจิตโลก WorldMentalHealthDay                สหพันธ์สุขภาพจิตโลก (The World Federation Mental Health : WFMH ) ได้กำหนดให้วันที่ 10 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันสุขภาพจิตโลก (World Mental Health Day: WMHDAY) นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา เพื่อให้ประชากรทั่วโลกได้เห็นความสำคัญของสุขภาพจิตและการลงทุนเพื่อการป้องกันและบำบัดรักษาผู้ที่เจ็บป่วยทางจิตใจ การปฐมพยาบาลด้านสุขภาพจิต มือที่อยู่ใกล้กำลังใจที่ใกล้ตัว สุขภาพจิตดี…เริ่มต้นที่ตัวเรา มีปัญหาสุขภาพจิต โทร สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยความปรารถนาดีจาก กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%9e%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%ad

เมื่อคุณพบเห็นคนที่มีอาการโรคจิต คุณสามารถช่วยเขาได้

เมื่อคุณพบเห็นคนที่มีอาการโรคจิต  คุณสามารถช่วยเขาได้ เริ่มจาก… > ประเมินความเสี่ยง > รับฟังอย่างตั้งใจ > ให้การช่วยเหลือเท่าที่ทำได้ > โทรขอความช่วยเหลือ เพราะเขา คือคนที่ควรได้รับความช่วยเหลือ และได้รับการรักษา เขาจะได้หาย และกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ มีปัญหาสุขภาพจิต โทร สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยความปรารถนาดีจาก กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

14591597_1299677806719623_3205113277533216674_n

“1 รับ 4 ให้” มือที่อยู่ใกล้…กำลังใจที่ใกล้ตัว

  “1 รับ 4 ให้” มือที่อยู่ใกล้…กำลังใจที่ใกล้ตัว การช่วยเหลือเบื้องต้น สำหรับผผู้ประสบปัญหาสุขภาพจิต * รับ..ฟังอย่างใส่ใจ ไม่ตัดสินคุณค่า * ให้..การช่วยเหลือเบื้องต้น ภายหลังประเมินความเสี่ยงอันตรายต่อตนเองและผุ้อื่น * ให้..ข้อมูลและให้การสนับสนุน * ให้..กำลังใจ เพื่อรับการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ * ให้..กำลังใจ เพื่อรับการช่วยเหลือจากผู้อื่น เป้าหมายของการปฐมพยาบาลด้านสุขภาพจิต + เพื่อช่วยเหลือในขณะที่ผู้นั้นจะเป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น สุขภาพจิตดีเริ่มต้นที่ตัวเรา มีปัญหาสุขภาพจิต โทร สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยความปรารถนาดีจาก กรมสุขภาพจิต

ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประมวลภาพกิจกรรม

dsc_0122

พิธีลงนามถวายความอาลัย

นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ นำคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารตึกอำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

14494784_1290740080946729_2603941031659028310_n

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) ตรวจเยี่ยมสำรวจฯ

22 -23 กันยายน 2559 : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) ตรวจเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ณ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9359_1922

วันวานที่พากเพียร….สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

ชาวจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ร่วมกันแสดงมุทิตาจิต เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา

>>19 ตุลาคม 2559 ::ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องกิจกรรมบำบัด(Snoezelen)และอุปกรณ์เสริมทักษะพัฒนาการเด็ก
>>19 ตุลาคม 2559 ::ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องกิจกรรมบำบัด(Snoezelen)และอุปกรณ์เสริมทักษะพัฒนาการเด็ก
>>19 ตุลาคม 2559 ::รายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์สำหรับห้องกิจกรรมบำบัด(Snoezelen)
>>19 ตุลาคม 2559 ::ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องกิจกรรมบำบัด(Snoezelen)และอุปกรณ์เสริมทักษะพัฒนาการเด็ก
>>19 ตุลาคม 2559 ::ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร(Cover Way) ระยะทาง 300 เมตร
>>19 ตุลาคม 2559 ::รายละเอียดการประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร(Cover Way) ระยะทาง 300 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)
>>19 ตุลาคม 2559 ::เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร(Cover Way) ระยะทาง 300 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)
>>19 ตุลาคม 2559 ::ประกาศโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร(Cover Way) ระยะทาง 300 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)
>>18 ตุลาคม 2559 ::ประกาศโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เรื่องยกเลิกประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครั้งที่ 2
>>17 ตุลาคม 2559 ::ประกาศโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด 5 ชั้น
>>14 ตุลาคม 2559 ::รายละเอียดคุณลักษณะการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด5ชั้น
>>14 ตุลาคม 2559 ::ตารางแสดงวงเงินและราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด 5 ชั้น
>>14 ตุลาคม 2559 ::เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด5ชั้น
>>14 ตุลาคม 2559 :: ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด5ชั้น
>>13 ตุลาคม 2559 :: รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ก และชนิดไฟฟ้า
>>13 ตุลาคม 2559 :: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สอบราคาซื้อเตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ก และชนิดไฟฟ้า
>>13 ตุลาคม 2559 :: ประกาศโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เรื่อง สอบราคาซื้อเตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ก และชนิดไฟฟ้า ครั้งที่ 2
>>12 ตุลาคม 2559 :: ประกาศโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
>>12 ตุลาคม 2559 :: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
>>12 ตุลาคม 2559 :: ประกาศโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อเตียงเฟาว์เลอร์ ชิดมือหมุน แบบ ก และชนิดไฟฟ้า
>>5 ตุลาคม 2559 :: รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เตียงเฟาว์เลอร์ ชิดมือหมุน แบบ ก และชนิดไฟฟ้า
>>4 ตุลาคม 2559 :: ประกาศโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e.bidding)
>>4 ตุลาคม 2559 :: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สอบราคาซื้อเตียงเฟาว์เลอร์ ชิดมือหมุน แบบ ก และชนิดไฟฟ้า
>>4 ตุลาคม 2559 :: ประกาศโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เรื่อง สอบราคาซื้อเตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ก และชนิดไฟฟ้า
>>3 ตุลาคม 2559 :: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ตกลงราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ
>>29 กันยายน 2559 ::ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด 5 ชั้น โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
>>29 กันยายน 2559 ::ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด 5 ชั้น โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
>>29 กันยายน 2559 ::ร่างรายละเอียดการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด 5 ชั้น โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
>>29 กันยายน 2559 ::ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด 5 ชั้น โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
>>28 กันยายน 2559 ::ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
>>28 กันยายน 2559 ::ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตกลงราคาจ้างซ่อมแซมกระเบื้องหลังคาบ้านพักคนงาน บ้านพัก ระดับ 1-2 และบ้านพัก ระดับ 3-4
>>27 กันยายน 2559 ::ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ

Facebook-Box

 
   

ปฎิทินกิจกรรม

October 2016
M T W T F S S
« Sep    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

บริการด้วยใจ

ผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2556
30177
ผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2557
29201
ผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2558
29186
ผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2559
33023

สื่อสารสดใส

ความผูกพันในองค์กร ปีงบประมาณ 2559
81%
ความพึงพอใจของผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2559
89%
ความพึงพอใจของผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2559
89%
ความพึงพอใจของเครือข่าย ปีงบประมาณ 2559
98%

สร้างสรรค์ พัฒนา

DEPARTMENT OF MENTAL HEALTH.

logodmh

โรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ตราสัญลักษณ์

jvnkpโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

210 หมู่ 11 ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม 48000

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ

8003

ได้รับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ 210 หมู่ 11 ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
042-539000 Fax 042-539001