“คำพ่อสอน”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

boss

นายแพทย์กิตต์กวี  โพธิ์โน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

boss2

นายปรีชา งามสำโรง

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

%e0%b8%a8%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%a3

นางสาวศศิธร  สายชาลี

รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%87

นายเกรียงศักดิ์  เชื่อมงาม

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าวประชาสัมพันธ์

gc

นโยบายการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital

ตามที่โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ซึ่งเป็นสถานบริการที่ดูแลสุขภาพของประชาชน การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนั้น โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ จึงขอประกาศนโยบายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital จากกรมอนามัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน ต่อไป

worldmentalhealthday

วันสุขภาพจิตโลก WorldMentalHealthDay

วันสุขภาพจิตโลก WorldMentalHealthDay                สหพันธ์สุขภาพจิตโลก (The World Federation Mental Health : WFMH ) ได้กำหนดให้วันที่ 10 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันสุขภาพจิตโลก (World Mental Health Day: WMHDAY) นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา เพื่อให้ประชากรทั่วโลกได้เห็นความสำคัญของสุขภาพจิตและการลงทุนเพื่อการป้องกันและบำบัดรักษาผู้ที่เจ็บป่วยทางจิตใจ การปฐมพยาบาลด้านสุขภาพจิต มือที่อยู่ใกล้กำลังใจที่ใกล้ตัว สุขภาพจิตดี…เริ่มต้นที่ตัวเรา มีปัญหาสุขภาพจิต โทร สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยความปรารถนาดีจาก กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%9e%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%ad

เมื่อคุณพบเห็นคนที่มีอาการโรคจิต คุณสามารถช่วยเขาได้

เมื่อคุณพบเห็นคนที่มีอาการโรคจิต  คุณสามารถช่วยเขาได้ เริ่มจาก… > ประเมินความเสี่ยง > รับฟังอย่างตั้งใจ > ให้การช่วยเหลือเท่าที่ทำได้ > โทรขอความช่วยเหลือ เพราะเขา คือคนที่ควรได้รับความช่วยเหลือ และได้รับการรักษา เขาจะได้หาย และกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ มีปัญหาสุขภาพจิต โทร สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยความปรารถนาดีจาก กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประมวลภาพกิจกรรม

dsc_0531

ลงพื้นที่ออกเยี่ยมให้กำลังใจ

นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ พร้อมด้วยนางสาวศศิธร สายชาลี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ฝ่ายการพยาบาลและคณะบุคลากรลงพื้นที่ออกเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านนาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม กรณีเกิดเหตุไฟไหม้อาคารเรียนหมดทั้งหลัง

dsc_0252

พิธีเปิด “อาคารเด็กดี”

นายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด “อาคารเด็กดี” ณ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นครพนม โดยมี นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมบุคลากรให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ นายแพทย์จรัล จันทมัตตุการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม นายวิรพ จันทฤทธิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม ร่วมเป็นเกียรติ ศูนย์เชี่ยวชาญแห่งนี้ บัดรักษาเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาด้านการเรียน พฤติกรรม เจ็บป่วยด้านจิตใจหรือมีปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆ เช่น สมาธิสั้นเด็กออทิสติก เด็กที่บกพร่องด้านการเรียนรู้ รวมทั้งพัฒนาการล่าช้า โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เรียกว่าห้องซนูซีเลน ( Sanoezelen) มาให้บริการบำบัดฟื้นฟูเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้า บกพร่องทางการเรียนรู้ สมาธิสั้น รวมทั้งเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญา โดยมีอุปกรณ์กระตุ้นการทำงานระบบประสาทสัมผัสที่หลากหลายที่เรียกว่าระบบมัลติเซ็นซอรี่ (Multi – sensory) ทั้งด้านการมองเห็น การได้ยิน การสัมผัส การได้กลิ่น และการเคลื่อนไหว ในการบริการจะมีทีมสหวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะได้แก่ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น พยาบาลเฉพาะทาง นักกิจกรรมบำบัด […]

dsc_0454

นิเทศกรมสุขภาพจิต ประจำปี 2560

นายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานนิเทศกรมสุขภาพจิต ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2560 โดยมีนายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาล เข้าร่วมการนิเทศฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุพล รุจิรพิพัฒน์ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าวสมัครงาน

>>21 กรกฎาคม 2560 :: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก 
>>4 กรกฎาคม 2560 :: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก
>>6 มิถุนายน 2560 :: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเภสัชกร
>>30 พฤษภาคม 2560 :: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งเภสัชกร
>>22 พฤษภาคม 2560 :: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสรรถนะ ตำแหน่งเภสัชกร
>>5 พฤษภาคม 2560 :: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเภสัชกร
>>28 เมษายน 2560 :: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งจิตวิทยา
>>21 เมษายน 2560 :: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่งนักจิตวิทยา
>>20 เมษายน 2560 :: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานพิมพ์
>>12 เมษายน 2560 :: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักจิตวิทยา
>>10 เมษายน 2560 ::ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และ พนักงานพิมพ์
>>4 เมษายน 2560 ::ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และ พนักงานพิมพ์
>>22 มีนาคม 2560 ::ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยา
>>22 มีนาคม 2560 ::ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้และพนักงานพิมพ์
>>8 มีนาคม 2560 ::ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
>>1 มีนาคม 2560 ::ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

<<<  ดูข่าวสมัครงานทั้งหมด ที่นี่  >>>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา

>>23 มิถุนายน 2560 ::ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 13 เครื่อง 
>>23 มิถุนายน 2560 ::ประกาศตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 13 เครื่อง 
>>23 มิถุนายน 2560 ::ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตกลงราคาจ้างทำลานล้างรถ 
>>23 มิถุนายน 2560 ::ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องอบผ้า ขนาด 100 ปอนด์ 1 เครื่อง 
>>28 เมษายน 2560 ::ประกาศเรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
>>20 มีนาคม 2560 ::รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่1)
>>20 มีนาคม 2560 ::รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

-----------------------------------------------------------------
<<<  ดูข่าวสอบราคาและประกวดราคาทั้งหมด ที่นี่  >>>

 
   

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

>>แบบฟอร์มขอใช้บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
>>แบบฟอร์มส่งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
>>แบบฟอร์มการขอสิทธิ์เข้าใช้งาน DataBank ของโรงพยาบาล
>>แบบฟอร์มคำขอข้อมูลข่าวสาร
>>แบบฟอร์มขอพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือสารสนเทศ
>>แบบฟอร์มขอจัดทำสื่อนำเสนอ
>>แบบฟอร์มขอการมี UserName และ Password ของโรงพยาบาล
>>แบบฟอร์มขอจัดซื้อ(พัสดุ)
>>แบบฟอร์มขอจัดจ้าง(พัสดุ)
>>แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง
>>ใบส่งงานซ่อมและบำรุงรักษา
>>แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
>>แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
>>แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท
>>แบบฟอร์มใบขอยกเลิกวันลา
>>แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองการทำงาน
>>แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน

บริการด้วยใจ

ผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2556
30177
ผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2557
29201
ผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2558
29186
ผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2559
33023

สื่อสารสดใส

ความผูกพันในองค์กร ปีงบประมาณ 2559
81%
ความพึงพอใจของผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2559
89%
ความพึงพอใจของผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2559
89%
ความพึงพอใจของเครือข่าย ปีงบประมาณ 2559
98%

สร้างสรรค์ พัฒนา

DEPARTMENT OF MENTAL HEALTH.

logodmh

โรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ตราสัญลักษณ์

jvnkpโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

210 หมู่ 11 ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม 48000

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ

8003

ได้รับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

Online Now

powered by WassUp

โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ 210 หมู่ 11 ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
042-539000 Fax 042-539001