“คำพ่อสอน”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

boss

นายแพทย์กิตต์กวี  โพธิ์โน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

boss2

นายปรีชา งามสำโรง

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

%e0%b8%a8%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%a3

นางสาวศศิธร  สายชาลี

รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%87

นายเกรียงศักดิ์  เชื่อมงาม

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าวประชาสัมพันธ์

gc

นโยบายการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital

ตามที่โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ซึ่งเป็นสถานบริการที่ดูแลสุขภาพของประชาชน การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนั้น โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ จึงขอประกาศนโยบายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital จากกรมอนามัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน ต่อไป

worldmentalhealthday

วันสุขภาพจิตโลก WorldMentalHealthDay

วันสุขภาพจิตโลก WorldMentalHealthDay                สหพันธ์สุขภาพจิตโลก (The World Federation Mental Health : WFMH ) ได้กำหนดให้วันที่ 10 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันสุขภาพจิตโลก (World Mental Health Day: WMHDAY) นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา เพื่อให้ประชากรทั่วโลกได้เห็นความสำคัญของสุขภาพจิตและการลงทุนเพื่อการป้องกันและบำบัดรักษาผู้ที่เจ็บป่วยทางจิตใจ การปฐมพยาบาลด้านสุขภาพจิต มือที่อยู่ใกล้กำลังใจที่ใกล้ตัว สุขภาพจิตดี…เริ่มต้นที่ตัวเรา มีปัญหาสุขภาพจิต โทร สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยความปรารถนาดีจาก กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%9e%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%ad

เมื่อคุณพบเห็นคนที่มีอาการโรคจิต คุณสามารถช่วยเขาได้

เมื่อคุณพบเห็นคนที่มีอาการโรคจิต  คุณสามารถช่วยเขาได้ เริ่มจาก… > ประเมินความเสี่ยง > รับฟังอย่างตั้งใจ > ให้การช่วยเหลือเท่าที่ทำได้ > โทรขอความช่วยเหลือ เพราะเขา คือคนที่ควรได้รับความช่วยเหลือ และได้รับการรักษา เขาจะได้หาย และกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ มีปัญหาสุขภาพจิต โทร สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยความปรารถนาดีจาก กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประมวลภาพกิจกรรม

s__2187273

รับมอบประกาศนียบัตรผ่านการรับรองการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน HA

นางสาวศศิธร สายชาลี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ฝ่ายการพยาบาล พร้อมบุคลากรร่วมงานมอบประกาศนียบัตรผ่านการรับรองการพัฒนาคุณภาพ HA (Re-Accreditation) ในวันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

dsc_0540

พิธีวางศิลาฤกษ์และงานทอดผ้าป่าสามัคคี

โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด 5 ชั้น และงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนกองทุนผู้ป่วยจิตเวช เนื่องในโอกาส การก่อตั้งโรงพยาบาลครบรอบ 21 ปี โดยมี น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต และ นายประทีป ฤทธิกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน มี พระเทพวรมุณี (สำลี ปัญญาวโร) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมฯและเจ้าคณะจังหวัดนครพนม เป็นประธานสงฆ์ พร้อมทั้ง ผู้บริหารกรมสุขภาพจิต หัวหน้าส่วนราชการ คหบดี ประชาชน ผู้มีเกียรติในจังหวัดนครพนม เข้าร่วมงาน

dsc_0263

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์  โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์และศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ร่วมจัดอบรมโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 8 โดย นายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 เป็นประธานเปิดอบรม ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าวสมัครงาน

>>22 มีนาคม 2560 ::ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยา
>>22 มีนาคม 2560 ::ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้และพนักงานพิมพ์
>>8 มีนาคม 2560 ::ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
>>1 มีนาคม 2560 ::ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
>>20 กุมภาพันธ์ 2560 ::ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
>>29 ธันวาคม 2559 ::ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
>>26 ธันวาคม 2559 ::ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า เจ้าพนักงานธุรการและตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
>>22 ธันวาคม 2559 ::ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า เจ้าพนักงานธุรการและตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
>>22 ธันวาคม 2559 ::ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
>>16 ธันวาคม 2559 ::ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด
>>16 ธันวาคม 2559 ::ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า เจ้าพนักงานธุรการและตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
>>14 ธันวาคม 2559 ::ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
>>9 ธันวาคม 2559 ::ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด
>>2 ธันวาคม 2559 ::ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานสาธารณสุข ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
>>30 พฤศจิกายน 2559 ::ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
>>29 พฤศจิกายน 2559 ::ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด
>>25 พฤศจิกายน 2559 ::ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
>>24 พฤศจิกายน 2559 ::ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
>>21 พฤศจิกายน 2559 ::ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
>>21 พฤศจิกายน 2559 ::ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
>>15 พฤศจิกายน 2559 ::ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
>>14 พฤศจิกายน 2559 ::ประกาศขยายรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด
>>09 พฤศจิกายน 2559 ::ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
>>19 ตุลาคม 2559 ::ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด
>>1 กันยายน 2559 :: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

<<<  ดูข่าวสมัครงานทั้งหมด ที่นี่  >>>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา

>>20 มีนาคม 2560 ::รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่1)
>>20 มีนาคม 2560 ::รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
>>6 มกราคม 2560 ::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด ครั้งที่2.
>>20 ธันวาคม 2559 ::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร(Cover way)ระยะทาง300เมตรครั้งที่ 2
>>02 ธันวาคม 2559 ::ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 10 เครื่อง
>>28 พฤศจิกายน 2559 ::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ ครั้งที่ 3
>>22 พฤศจิกายน 2559 ::ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(จำนวน 8 รายการ)
>>18 พฤศจิกายน 2559 ::ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร (Cover Way) ระยะทาง 300 เมตร
>>18 พฤศจิกายน 2559 ::รายละเอียดการประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร (Cover Way) ระยะทาง 300 เมตร ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
>>18 พฤศจิกายน 2559 ::เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 11/2560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร (Cover Way) ระยะทาง 300 เมตร ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
>>18 พฤศจิกายน 2559 ::ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร (Cover Way) ระยะทาง 300 เมตร ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
>>17 พฤศจิกายน 2559 ::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องกิจกรรมบำบัด (Snoezelen)และอุปกรณ์เสริมทักษะพัฒนาการเด็ก ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
>>15 พฤศจิกายน 2559 ::ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(จำนวน 8 รายการ)
>>07 พฤศจิกายน 2559 ::ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
>>07 พฤศจิกายน 2559 ::ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ ครั้งที่ 3
>>03 พฤศจิกายน 2559 ::ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในฯครั้งที่2
>>03 พฤศจิกายน 2559 ::รายละเอียดการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด5ชั้นครั้งที่2)
>>03 พฤศจิกายน 2559 ::เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด5ชั้นครั้งที่2
>>03 พฤศจิกายน 2559 ::ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด5ชั้นครั้งที่2
>>03 พฤศจิกายน 2559 ::ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (จำนวน ๘ รายการ)
>>03 พฤศจิกายน 2559 ::รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์การแพทย์ (จำนวน ๘ รายการ)
>>03 พฤศจิกายน 2559 ::ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (จำนวน ๘ รายการ)

-----------------------------------------------------------------
<<<  ดูข่าวสอบราคาและประกวดราคาทั้งหมด ที่นี่  >>>

 
   

บริการด้วยใจ

ผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2556
30177
ผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2557
29201
ผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2558
29186
ผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2559
33023

สื่อสารสดใส

ความผูกพันในองค์กร ปีงบประมาณ 2559
81%
ความพึงพอใจของผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2559
89%
ความพึงพอใจของผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2559
89%
ความพึงพอใจของเครือข่าย ปีงบประมาณ 2559
98%

สร้างสรรค์ พัฒนา

DEPARTMENT OF MENTAL HEALTH.

logodmh

โรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ตราสัญลักษณ์

jvnkpโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

210 หมู่ 11 ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม 48000

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ

8003

ได้รับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

Online Now

powered by WassUp

โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ 210 หมู่ 11 ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
042-539000 Fax 042-539001