นิเทศกรมสุขภาพจิต ประจำปี 2560

นายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานนิเทศกรมสุขภาพจิต ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2560 โดยมีนายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาล เข้าร่วมการนิเทศฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุพล รุจิรพิพัฒน์ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์