พิธีเปิด “อาคารเด็กดี”

นายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด “อาคารเด็กดี” ณ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นครพนม โดยมี นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมบุคลากรให้การต้อนรับ
ในโอกาสนี้ นายแพทย์จรัล จันทมัตตุการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม นายวิรพ จันทฤทธิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม ร่วมเป็นเกียรติ