ภาคีเครือข่าย

7 มิ.ย.60: โรงพยาบาลจิตเวชนครพมราชนครินทร์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่อำเภอบ้านแพง นำโดย
นายอำเภอบ้านแพง สสอ. บ้านแพง อบต. หนองแวง รพ. บ้านแพง รพ.สต.บ้านนาพระชัย รร. ชุมชนนาพระชัย ร่วมเตรียมชุมชน หารือแนวทางการช่วยเหลือกรณี ครอบครัว บุตร ญาติ ได้รับผลกระทบจาก ผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตจากสารเสพติด. ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง. อ.บ้านแพง จ. นครพนม