ลงพื้นที่ออกเยี่ยมให้กำลังใจ

นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ พร้อมด้วยนางสาวศศิธร สายชาลี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ฝ่ายการพยาบาลและคณะบุคลากรลงพื้นที่ออกเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านนาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม กรณีเกิดเหตุไฟไหม้อาคารเรียนหมดทั้งหลัง