เมื่อคุณพบเห็นคนที่มีอาการโรคจิต คุณสามารถช่วยเขาได้

%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%9e%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%ad

เมื่อคุณพบเห็นคนที่มีอาการโรคจิต  คุณสามารถช่วยเขาได้

เริ่มจาก…
> ประเมินความเสี่ยง
> รับฟังอย่างตั้งใจ
> ให้การช่วยเหลือเท่าที่ทำได
> โทรขอความช่วยเหลือ

เพราะเขา คือคนที่ควรได้รับความช่วยเหลือ และได้รับการรักษา
เขาจะได้หาย และกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกต

มีปัญหาสุขภาพจิต โทร สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง
ด้วยความปรารถนาดีจาก กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข