ประกาศเชิญชวน/ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

 

>>22 สิงหาคม 2560 ::ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องซักผ้า ขนาด 125 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง
>>18 สิงหาคม 2560 ::รายละเอียดคุณลักษณะการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ
>>17 สิงหาคม 2560 ::รายละเอียดคุณลักษณะการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ เดือนกันยายน 2560 โดยวิธีตกลงราคา
>>16 สิงหาคม 2560 ::ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
>>8 สิงหาคม 2560 ::ประกาศตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)
>>8 สิงหาคม 2560 ::ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องอ่านภาพเอกซเรย์และแปลงเป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บภาพทางการแพทย์
>>23 มิถุนายน 2560 ::ประกาศตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 13 เครื่อง
>>28 เมษายน 2560 ::ประกาศเรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
>>6 มกราคม 2560 ::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด ครั้งที่2.
>>20 ธันวาคม 2559 ::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร(Cover way)ระยะทาง300เมตรครั้งที่ 2
>>28 พฤศจิกายน 2559 ::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ ครั้งที่ 3
>>22 พฤศจิกายน 2559 ::ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(จำนวน 8 รายการ)
>>18 พฤศจิกายน 2559 ::เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 11/2560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร (Cover Way) ระยะทาง 300 เมตร ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
>>18 พฤศจิกายน 2559 ::ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร (Cover Way) ระยะทาง 300 เมตร ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
>>17 พฤศจิกายน 2559 ::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องกิจกรรมบำบัด (Snoezelen)และอุปกรณ์เสริมทักษะพัฒนาการเด็ก ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
>>15 พฤศจิกายน 2559 ::ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(จำนวน 8 รายการ)
>>07 พฤศจิกายน 2559 ::ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
>>03 พฤศจิกายน 2559 ::ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด5ชั้นครั้งที่2
>>03 พฤศจิกายน 2559 ::ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (จำนวน ๘ รายการ)
>28 ตุลาคม 2559 ::ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร (Cover way) ระยะทาง 300 เมตร
>>28 ตุลาคม 2559 ::ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องกิจกรรมบำบัด (znoezelen) และอุปกรณ์เสริมทักษะพัฒนาการเด็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
>>28 ตุลาคม 2559 ::ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุนแบบ ก และชนิดไฟฟ้า ครั้งที่ 2
>>26 ตุลาคม 2559 ::ร่างรายละเอียดการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด 5 ชั้น
>>26 ตุลาคม 2559 ::ร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด 5 ชั้น
>>26 ตุลาคม 2559 ::ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด 5 ชั้น
>>19 ตุลาคม 2559 ::ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องกิจกรรมบำบัด(Snoezelen)และอุปกรณ์เสริมทักษะพัฒนาการเด็ก
>>19 ตุลาคม 2559 ::ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องกิจกรรมบำบัด(Snoezelen)และอุปกรณ์เสริมทักษะพัฒนาการเด็ก
>>19 ตุลาคม 2559 ::รายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์สำหรับห้องกิจกรรมบำบัด(Snoezelen)
>>18 ตุลาคม 2559 ::ประกาศโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เรื่องยกเลิกประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครั้งที่ 2
>>17 ตุลาคม 2559 ::ประกาศโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด 5 ชั้น>
>>14 ตุลาคม 2559 :: ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด5ชั้น
>>13 ตุลาคม 2559 :: ประกาศโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เรื่อง สอบราคาซื้อเตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ก และชนิดไฟฟ้า ครั้งที่ 2
>>12 ตุลาคม 2559 :: ประกาศโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2