dsc_0141

เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ พร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาลเข้าร่วมงานพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

dsc_0531

ลงพื้นที่ออกเยี่ยมให้กำลังใจ

นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ พร้อมด้วยนางสาวศศิธร สายชาลี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ฝ่ายการพยาบาลและคณะบุคลากรลงพื้นที่ออกเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านนาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม กรณีเกิดเหตุไฟไหม้อาคารเรียนหมดทั้งหลัง

dsc_0252

พิธีเปิด “อาคารเด็กดี”

นายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด “อาคารเด็กดี” ณ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นครพนม โดยมี นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมบุคลากรให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ นายแพทย์จรัล จันทมัตตุการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม นายวิรพ จันทฤทธิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม ร่วมเป็นเกียรติ

dsc_0454

นิเทศกรมสุขภาพจิต ประจำปี 2560

นายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานนิเทศกรมสุขภาพจิต ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2560 โดยมีนายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาล เข้าร่วมการนิเทศฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุพล รุจิรพิพัฒน์ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

2878

ภาคีเครือข่าย

7 มิ.ย.60: โรงพยาบาลจิตเวชนครพมราชนครินทร์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่อำเภอบ้านแพง นำโดย นายอำเภอบ้านแพง สสอ. บ้านแพง อบต. หนองแวง รพ. บ้านแพง รพ.สต.บ้านนาพระชัย รร. ชุมชนนาพระชัย ร่วมเตรียมชุมชน หารือแนวทางการช่วยเหลือกรณี ครอบครัว บุตร ญาติ ได้รับผลกระทบจาก ผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตจากสารเสพติด. ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง. อ.บ้านแพง จ. นครพนม

dsc_0026

อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินยุทธศาสตร์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ในวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม นายแพทย์สุพล รุจิรพิพัฒน์ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

dsc_0271

ประเมินตามนโยบาย GREEN & CLEAN

โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์รับการประเมินตามนโยบาย GREEN & CLEAN (ผู้ประเมินจากสสจ.นครพนม) ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา

dsc_0210

ประชุมการป้องกันและระงับอัคคีภัย

27 เมษายน 2560 :โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์จัดการประชุมการป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อให้บุคลากรในโรงพยาบาลสามารถปฏิบัติได้ตามแผนรองรับอัคคีภัย โดยมีคณะวิทยากรจากเทศบาลเมืองนครพนม เป็นผู้ให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ บรรยากาศในการประชุมเป็นไปอย่างสนุกสนาน

dsc_0056

วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

นายเกรียงศักดิ์ เชื่อมงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์เข้าร่วมรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ในวันที่ 25 เมษายน 2560 ณ บริเวณศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม

dsc_0598

สงกรานต์ 2560

นายแพทย์กิตต์กวี  โพธิ์โน นำบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ร่วมสรงน้ำพระุทธปัจเจกพุทธะและรดน้ำดำหัวผู้บริหารของโรงพยาบาล