ราคากลางโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

 

 

>>22 สิงหาคม 2560 ::ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สอบราคาซื้เครื่องซักผ้า
>>21 สิงหาคม 2560 ::ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
>>18 สิงหาคม 2560 ::ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ
>>17 สิงหาคม 2560 ::ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ เดือนกันยายน 25560 โดยวิธีตกลงราคา
>>16 สิงหาคม 2560 ::ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน
>>8 สิงหาคม 2560 ::ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ครั้งที่ 2
>>8 สิงหาคม 2560 ::ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สอบราคาซื้อชุดเครื่องอ่านภาพเอกซเรย์และแปลงเป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บภาพทางการแพทย์
>>23 มิถุนายน 2560 ::ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 13 เครื่อง
>>23 มิถุนายน 2560 ::ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตกลงราคาจ้างทำลานล้างรถ
>>23 มิถุนายน 2560 ::ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องอบผ้า ขนาด 100 ปอนด์ 1 เครื่อง
>>02 ธันวาคม 2559 ::ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 10 เครื่อง
>>18 พฤศจิกายน 2559 ::ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร (Cover Way) ระยะทาง 300 เมตร
>>18 พฤศจิกายน 2559 ::รายละเอียดการประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร (Cover Way) ระยะทาง 300 เมตร ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
>>07 พฤศจิกายน 2559 ::ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ ครั้งที่ 3
>>03 พฤศจิกายน 2559 ::ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในฯครั้งที่2
>>03 พฤศจิกายน 2559 ::รายละเอียดการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด5ชั้นครั้งที่2)
>>03 พฤศจิกายน 2559 ::เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด5ชั้นครั้งที่2
>>03 พฤศจิกายน 2559 ::ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (จำนวน ๘ รายการ)
>>03 พฤศจิกายน 2559 ::รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์การแพทย์ (จำนวน ๘ รายการ)
>>27 ตุลาคม 2559 ::ตารางแสดงวงเงินงบประาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ตกลงราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จผู้ป่วยสามัญ
>>27 ตุลาคม 2559 ::รายละเอียดคุณลักษณะการจัดซื้อจัดอาหารปรุงสำเร็จผู้ป่วยสามัญ
>>26 ตุลาคม 2559 ::ตารางแสดงวงเงินงบประาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด 5 ชั้น
>>19 ตุลาคม 2559 ::ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องกิจกรรมบำบัด(Snoezelen)และอุปกรณ์เสริมทักษะพัฒนาการเด็ก
>>19 ตุลาคม 2559 ::ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร(Cover Way) ระยะทาง 300 เมตร
>>19 ตุลาคม 2559 ::รายละเอียดการประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร(Cover Way) ระยะทาง 300 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)
>>19 ตุลาคม 2559 ::เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร(Cover Way) ระยะทาง 300 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)
>>19 ตุลาคม 2559 ::ประกาศโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร(Cover Way) ระยะทาง 300 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)
>>14 ตุลาคม 2559 ::รายละเอียดคุณลักษณะการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด5ชั้น
>>14 ตุลาคม 2559 ::ตารางแสดงวงเงินและราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด 5 ชั้น
>>14 ตุลาคม 2559 ::เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด5ชั้น
>>13 ตุลาคม 2559 :: รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ก และชนิดไฟฟ้า
>>13 ตุลาคม 2559 :: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สอบราคาซื้อเตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ก และชนิดไฟฟ้า